verkavelen

VERKAVELEN

Projectgronden die door ons worden aangekocht, verkavelen we zelf. Beschikt u over grond waarop projecten kunnen ontwikkeld worden, dan verzorgen wij voor u de verkaveling van de grond.

1

zorgeloos bouwen

ARCHITECTEN

In samenwerking met onze architecten streven wij ernaar om het maximum aan rendement uit uw bebouwbare oppervlakte te halen.

2

zorgeloos bouwen

RUWBOUW

Onze uitverkozen lokale en ervaren aannemers gebruiken uitsluitend kwalitatieve materialen om het project te realiseren.

3

zorgeloos bouwen

AFWERKING

Wij besteden veel aandacht aan isolatie van vloeren, muur en dak, aan ramen met driedubbel glas en hernieuwbare energie om een zo laag mogelijk E-peil te bekomen.

4

zorgeloos bouwen

BEGELEIDING

Als u zelf over grond beschikt en u wenst er zelf op te bouwen, maar het ontbreekt u aan tijd en/of kennis, kunnen wij voor u optreden als bouwbegeleider en werfleider. Wij informeren u, bezorgen u offertes, plannen en dergelijke en zorgen voor een feilloze uitvoering ervan en dit binnen de korst mogelijke tijd.

5

zorgeloos bouwen

ENERGIE ADVISEREN

Wij kunnen u informeren over de verschillende mogelijkheden om uw woning "bijna energie-neutraal" (BEN-woning) te maken. Dit kan zowel voor nieuwbouw als voor bestaande woningen. Kleine winddturbines, zonnepanelen, zonneboilers, geothermie, warmtekrachtkoppeling, warmtepomp,..zijn enkele voorbeelden.

6